skip to content »

cocl.moskva-rynok.ru

Eetkamersets online dating

eetkamersets online dating-80

De telefonische coördinaten zullen enkel worden gebruikt voor leveringsdoeleinden en worden onder geen beding aan derden doorgegeven.

eetkamersets online dating-36

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over het internet verstuurd.Overstock Home behoudt zich evenzeer het recht voor om het sluiten van een verkoopovereenkomst aan bijkomende door Overstock Home te bepalen voorwaarden te onderwerpen in geval het gaat om grote bestellingen, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of in geval problemen zijn opgetreden bij eerder tussen Overstock Home en de eindgebruiker afgesloten overeenkomsten.Ook in geval Overstock Home bijkomende informatie opvraagt of voorwaarden vastlegt, zal de verkoopovereenkomst pas tot stand komen nadat de eindgebruiker deze voorwaarden heeft aanvaard en er navolgend een bevestigingsmail is verstuurd door Overstock Home.4.Levering en leveringstijden In de bevestigingsmail zal Overstock Home opgeven op welke datum de levering zal plaatsvinden.Teneinde de levering zo vlot mogelijk te laten verlopen, zal de transportdienst daags voor de levering telefonisch (liefst GSM) contact opnemen met de eindgebruiker teneinde de tijdsperiode (van 2 uur)door te geven waarbinnen de levering zal plaatsvinden.Taal De verkoopovereenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naar gelang van de keuze van de klant.

De verdere gegevensuitwisseling zal navolgend in de gekozen taal verder gezet worden.

Selecteer daar de geplande levering en wijzig de leverdatum onder de rubriek "Leverdatum".

Voor laattijdig uitstellen dient u contact op te nemen via [email protected] wordt een leverkost van € 75 aangerekend.

Gezellig tafelen is belangrijk en daarbij mag de verlichting niet ontbreken, vindt bij de perfecte lamp in het assortiment van honderden lampen.

Kortom, veel keus aan design meubilair in onze woonwinkel!

Eventuele geschillen in verband met haar totstandkoming of uitvoering zullen uitsluitend gebracht kunnen worden voor de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.